ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เยาวรักษ์ ปวงคำคง
ชื่อเรื่อง การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง ของนักเรียนชาวเขาที่มีอยู่ในหอพัก โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา = Using guidance activities to develop self-confidence of hill tribes students staying in the dormitory of Mae Sariang Boripat Suksa School
หัวเรื่อง โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา;การแนะแนวการศึกษา -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน);ความเชื่อมั่นในตนเอง -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน);ชาวเขา;หอพัก -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
จำนวนหน้า ก-ญ, 77 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาสาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [52]-54
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549