ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรพงษ์ เหล่าจันตา
ชื่อเรื่อง การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง รูปสามเหลี่ยมโดยใช้โปรแกรม จีโอมิเตอร์ สเก็ตชแพด สำหรับครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง = Developing intructional handbook on triangles through the geometer's sketchpad for prathom suksa 5 teachers at assumption college lampang
หัวเรื่อง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง;เรขาคณิต -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);คณิตศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
จำนวนหน้า ฎ, 147 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณพิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551