ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กานต์ธีรา วาเพ็ชร
ชื่อเรื่อง การใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5อี เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอดเรื่องเซตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา = Using 5Es learning activities to promote set concepts of Mathayom Suksa 4 students, Dongjen Wittayakom School, Phayao Province
หัวเรื่อง โรงเรียนดงเจนวิทยาคม;คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา);เซต;กิจกรรมการเรียนการสอน
จำนวนหน้า ฐ, 119 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณทิต (สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 66-69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557