ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เปรมจิตต์ ทะริยะ
ชื่อเรื่อง ผลการใช้สื่อประสมเรื่องมนต์เพลงกล่อมเด็กล้านนาในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม จังหวัดเชียงราย = Result of using multimedia entitled Monplang Klom Dek Lanna in Thai subject of Mathayom Suksa 4 students, Huaisak Wittayakom school, Chiang Rai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม;ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงราย;เพลงกล่อมเด็ก;สื่อการสอน
จำนวนหน้า ฐ, 218 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 92-95
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557