ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยอดขวัญ ทองเล่ม
ชื่อเรื่อง การใช้รูปภาพเพื่อการพัฒนาทักษะการออกเสียงของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน = Pictures usage to develop word pronunciation skill of a child with hearing impairment
หัวเรื่อง การศึกษาพิเศษ;เด็กพิเศษ;ภาษาไทย -- การออกเสียง;เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
จำนวนหน้า ซ, 136 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 86-89
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557