ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภิรายุ แต่รุ่งเรือง
ชื่อเรื่อง การสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายกระบวนวิชาการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Construction of e-Learning courseware titled special education for undergraduate students, Faculty of Education, Chiang Mai University
หัวเรื่อง การศึกษาพิเศษ;การศึกษาขั้นอุดมศึกษา;แบบเรียนสำเร็จรูป
จำนวนหน้า ฎ, 104 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 72-75
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556