ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วีรยุทธ์ จิตรปราณี
ชื่อเรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสะเมิง 3 จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for educational institution strategic plan performance of Samoeng educational quality development network group 3, Chiang Mai Province วีรยุทธ์ จิตรปราณ๊
หัวเรื่อง การบริหารการศึกษา;โรงเรียน -- การบริหาร
จำนวนหน้า ฎ, 126 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 99-101
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556