ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Chuthamas Kirkhill
ชื่อเรื่อง Communication strategies western men use to communicate with their Thai spouses = กลวิธีการสื่อสารที่ผู้ชายชาวตะวันตกใช้ในการสื่อสารกับคู่สมรสชาวไทย
หัวเรื่อง Communication;Foreign spouses
จำนวนหน้า xiii, 130 p. : table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2013
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of English
โน้ต Thesis (Master of Arts (English)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 86-93
ภาษา English
ปีการศึกษา 2013