ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิริพร จินาวงศ์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Learning development on microsoft office program usage via CAI for prathom suksa 6 students
หัวเรื่อง โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ลำปาง);คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;การศึกษาขั้นประถม -- ลำปาง;ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ
จำนวนหน้า ฌ, 92 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 59-61
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2558