ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัณณ์ชญาณ์ อินต๊ะเทพ
ชื่อเรื่อง ผลการใช้กิจกรรมศิลปะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Results of using art activities to promote English vocabulary learning of Prathom Suksa 5 students
หัวเรื่อง ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์;กิจกรรมการเรียนการสอน;ศิลปะ
จำนวนหน้า ฑ, 169 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 121-127
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557