ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รมิดา รอดสุข
ชื่อเรื่อง การทอผ้าลวดลายแบบดั้งเดิมของไทยลื้อ : กรณีศึกษาลายผ้าห่มตำก้าว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Original Cloth Weaving Patterns of Thai Lue: A Case Study of Tum Gow Blanket Pattern, Chiang Kum District, Phayao Province
หัวเรื่อง การทอผ้า -- เชียงคำ (พะเยา);ลายผ้า;ลื้อ -- เชียงคำ (พะเยา)
จำนวนหน้า ฎ, 107 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา))) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 79-82
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553