ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชนกพรรณ ศรีอภิวงศ์
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการปลูกพืชผักเมืองหนาว บริษัท พัฒนาเขตภูดอย จำกัด อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง บริษัทพัฒนาภูดอย;การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่;ผัก -- การปลูก -- เชียงใหม่;โครงการปลูกพืชผักเมืองหนาว
จำนวนหน้า ก-ฑ, 118 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 92-93
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547