ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Numfon Khaoanurak
ชื่อเรื่อง Effectiveness of the 4MAT model in encancing students's critical thinking skills in English reading classes = ประสิทธิผลของโฟร์แมทโมเดลในการส่งเสริมทักษะการคิด วิเคราะห์ในการเรียนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษ
หัวเรื่อง English language -- Reading;English language -- Study and teaching
จำนวนหน้า k, 102 p. : ill., tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School, Chiang Mai University, 2015
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of English
โน้ต Thesis (Master of Arts (English)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 76-81
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2015