ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พิทยารัตน์ ก้อนกลีบ
ชื่อเรื่อง ความต้องการของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยมีโชค เชียงใหม่ = Customers' banking service demand of Siam Commercial Bank Public Company Limited, Meechock Sub-branch, Chiang Mai
หัวเรื่อง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน);ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า;ความพอใจของผู้ใช้บริการ
จำนวนหน้า ฎ, 127 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 72-73
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552