ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรพจน์ กันธิยะ
ชื่อเรื่อง การอนุรักษ์ลวดลายเครื่อปั้นดินเผาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Conservation of the pottery design of Wiengkalong community enterprises, Wieng Papao District, Chiang Rai Province
หัวเรื่อง เครื่องปั้นดินเผา -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย);เครื่องเคลือบดินเผา -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย);ศิลปหัตถกรรม -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย);ชุมชนเวียงกาหลง (เชียงราย)
จำนวนหน้า ซ, 95 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 71-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552