ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รักชนก อินจันทร์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรรายวิชางานประดิษฐ์ เรื่อง การใช้ตุงล้านนา โรงเรียนสันติวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย = Handicraft cuuriculum development on using Lanna Tung at Santivithaya School, Mueang District, Chiang Rai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนสันติวิทยา -- หลักสูตร;การวางแผนหลักสูตร;ศิลปหัตถกรรม -- การศึกษาและการสอน;ธง -- ไทย (ภาคเหนือ)
จำนวนหน้า ญ, 130 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 63-64
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552