ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง คนึงนิจ วงษา
ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ เอส ที เอ ดี ในรายวิชาอาหารและโภชนาการ โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = STAD learning activities in teaching food and nutrition course, Chomthong School Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนจอมทอง -- การบริหาร;กิจกรรมการเรียนการสอน;โรงเรียน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฌ, 197 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาอาชีวศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 54-55
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552