ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภควดี โอสถาพร
ชื่อเรื่อง การสร้างชุดฝึกปฏิบัติงานการขึ้นรูปด้วยมืองานเครื่องปั้นดินเผาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ = Construction of job operational module on the topic of ceramics hand forming design for the upper secondary students of Soatsuaksaanusansunthorn School, Chiang Mai province
หัวเรื่อง โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร -- นักเรียน;เครื่องปั้นดินเผา -- การขึ้นรูป;เครื่องปั้นดินเผา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า 123 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 46
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547