ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประไพพรรณ โพธิ์ประสิทธิ์
ชื่อเรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาพัลส์และดิจิตอลเทคนิค ระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา = Computer assisted instruction on pulse and digital for vocational certificate level 1 in electronics Phayao technical college
หัวเรื่อง วิทยาลัยเทคนิคพะเยา. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์;ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน;แบบเรียนสำเร็จรูป;การศึกษาทางอาชีพ -- พะเยา
จำนวนหน้า ฎ, 98 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 43-45
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549