ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อนุชา พ่อค้า
ชื่อเรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาหนี้เสียของธุรกิจเช่าซื้อประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Guideline for bad debt solving of leasing business of electric equipments and motorcycle in Pai District, Mae Hong Son Province
หัวเรื่อง รถจักรยานยนต์ -- ปาย (แม่ฮ่องสอน);เครื่องใช้ไฟฟ้า -- ปาย (แม่ฮ่องสอน);ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
จำนวนหน้า ก-ญ, 68 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 40-41
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549