ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ครรชิต เมฆขลา
ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา = Developing students assistance system at Lanna Polytechnic College
หัวเรื่อง โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา -- การบริหาร;โรงเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่;การออกกลางคันในโรงเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่;นักเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฏ, 128 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาอาชีวศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 104-106
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552