ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สราธิป ชัยชนะ
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Changes of local wisdom on process of producing Wiang Kalong pottery at Wiang Papao district, Chiang Rai province ;Changes of local wisdom on process of producing Wiang Kalong pottery at Wiang Papao district, Chiang Rai province
หัวเรื่อง ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย);เครื่องปั้นดินเผา -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย);เวียงกาหลง (เชียงราย)
จำนวนหน้า ฎ, 121 แผ่น : ภาพประกอบ, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 100-105
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551