ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ขวัญชัย ดวงทนัน
ชื่อเรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบการแข่งขันเป็นทีมวิชางานฝึกฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ = Team game tournament learning and teaching management in workshop practice for vocational education certificate level, Lanna Polytechnical College, Chiang Mai
หัวเรื่อง โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่;การศึกษาทางอาชีพ -- การบริหาร;กิจกรรมการเรียนการสอน
จำนวนหน้า ญ, 159 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [77]-78
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552