ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิชัย เตชะมหพันธ์
ชื่อเรื่อง การประเมินผลแบบรูบริคส์ วิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคารและในโรงงาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ = The Evaluation from Rubrics in electrical installation for vocational education certificate level in division of electric power, Chiang Mai technical college วิชัย เตชะมหพันธ์
หัวเรื่อง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่;ไฟฟ้า;โรงงาน -- เชียงใหม่;ช่างไฟฟ้า -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ซ, 99 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [42]-43
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549