ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรัติ เดหล้า
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ปัญหาการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การปฏิบัติการทดลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Analysis of problems in instruction of mechanical engineering laboratory course 1, Faculty of Engineering, Chiang Mai University
หัวเรื่อง วิศวกรรมเครื่องกล;กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ฎ, 103 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา)) - - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 68-69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552