ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เพิ่มภูมวิทย์ หวานเสียง
ชื่อเรื่อง กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาในตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Pottery production process in Pa Ngiw Sub- district, Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province
หัวเรื่อง เครื่องปั้นดินเผา;เครื่องปั้นดินเผา -- การผลิต;เครื่องปั้นดินเผา -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
จำนวนหน้า ฎ, 91 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาอาชีวศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวศึกษา) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 66-68
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553