ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิราภรณ์ ศรีวิชัย
ชื่อเรื่อง การใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ระดับเรียนได้ โรงเรียนกาวิละอนุกุล จังหวัดเชียงใหม่ = Use of supplemental reading skill exercises focused on words with regular final consonants for educable mentally retarded students, Kawilaanukul school, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง โรงเรียนกาวิละอนุกูล;ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);ความบกพร่องทางสติปัญญา;เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้;การศึกษาพิเศษ;ภาษาไทย -- การอ่าน;ภาษาไทย -- ตัวสะกด
จำนวนหน้า ญ, 138 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 80-84
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557