ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Parinda Sritarapipat
ชื่อเรื่อง A Causal model of self-management among older persons with chronic kidney disease at predialysis stage = แบบจำลองเชิงสาเหตุของการจัดการตนเองของผู้เป็นโรคไตเรื้อรังระยะก่อนการบำบัดทดแทนไต
หัวเรื่อง Kidney diseases;Self -- management
จำนวนหน้า xvi, 357 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate school,Chiang Mai University, 2012
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate school
โน้ต Thesis (Ph.D. in nursing) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 272-321
ภาษา English
ปีการศึกษา school 2012