ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สารนิช พละปัญญา
ชื่อเรื่อง การใช้เทคนิคจินตภาพในการสอนตัวอักษรคันจิภาษาญี่ปุ่น = Using visualization techniques for teaching kanji characters in Japanese language
หัวเรื่อง ภาษาญี่ปุ่น -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา);ภาษาญี่ปุ่น -- ตัวอักษร;การสอน
จำนวนหน้า ฉ, 133 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 38-40
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555