ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ยุวรรณ ภู่จีนาพันธุ์
ชื่อเรื่อง สมรรถภาพทางการสอนของครูสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่1 ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง การสอน;ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);โรงเรียนประถมศึกษา -- สารภี (เชียงใหม่);ครู -- สารภี (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฌ, 150 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 100-105
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2536