ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประสาท บัวนุช
ชื่อเรื่อง การจัดกิจกรรมอิสระและการใช้เวลาในคาบกิจกรรมอิสระของนักเรียนในโรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ = Independent activities management and students' use of time during independent activities periods in Wang Chin Wittaya School, Wang Chin district, Phrae province
หัวเรื่อง โรงเรียนวังชิ้นวิทยา;กิจกรรมของนักเรียน -- วังชิ้น (แพร่);นักเรียน -- วังชิ้น (แพร่)
จำนวนหน้า ซ, 115 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [90]-93
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538