ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุดาพร มะโนธรรม
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก ในโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Evaluation of the child friendly school project at Ban Mae Tuen Community School, Li District, Lamphun Province
หัวเรื่อง โรงเรียน -- ลำพูน;โครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก
จำนวนหน้า ฌ, 91 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [65-67]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547