ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรพล พงศ์สุวรรณ
ชื่อเรื่อง เจตคติและนิสัยการทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนปล้อง สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
หัวเรื่อง โรงเรียนปล้อง (เชียงราย);สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเทิง;นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย;การทำงาน
จำนวนหน้า ช, 83 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [59]-60
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2538