ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Panicha Chaengsawang
ชื่อเรื่อง Speech act analysis of misunderstanding conversations in the Novel The Judgment by Chart Korbjitti = การวิเคราะห์วจนกรรมของบทสนทนาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในนวนิยายเรื่องคำพิพำกษา โดย ชาติ กอบจิตติ
หัวเรื่อง Fiction -- History and criticism
จำนวนหน้า k, 109 p. : tables
พิมพลักษณ Chiang Mai : The Graduate School Chiang Mai University, 2014
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of English
โน้ต Thesis (Master of Arts (English)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 58-60
ภาษา English
ปีการศึกษา The 2014