ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภัคประวีร์ บุญธรรมวีรณัฐ
ชื่อเรื่อง การประเมินกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนแม่ตืนวิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Evaluation of moral development camp activities, Mae Tuen Wittaya School, Li District, Lamphun Province
หัวเรื่อง ค่ายพัฒนาคุณธรรม;ธรรมะ;กิจกรรมของนักเรียน -- ลี้ (ลำพูน);พุทธศาสนากับเยาวชน
จำนวนหน้า ฎ, 98 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [57]-59
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554