ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธิดารัตน์ หล้าจันทร์
ชื่อเรื่อง การออกแบบการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยชุมชนมีส่วนร่วมเรื่อง อาหารท้องถิ่นกับภาวะโภชนาการ สำหรับนักเรียนในชุมชนไทยภูเขาบ้านแม่หลองใต้ = Designing of integrated learning with community participation on Local Food and Nutrition for students in Thai Hill Area Community, Ban Mea Long Tai
หัวเรื่อง การศึกษาในลักษณะสหวิชา;นักเรียนชาวเขา;การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม;โภชนาการ -- การศึกษาและการสอน
จำนวนหน้า ฎ, 83 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [51]-52
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552