ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นงลักษณ์ ยาวิลาศ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหน่วยแหล่งวิทยาการเรื่อง จังหวัดเชียงใหม่
หัวเรื่อง การสอนด้วยอุปกรณ์;สังคมศึกษา -- การสอนด้วยอุปกรณ์;เชียงใหม่ -- การศึกษาและการสอน;เชียงใหม่ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
จำนวนหน้า ฏ, 279 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [264]-270
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2540