ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประกายแก้ว จันทรัตน์
ชื่อเรื่อง การสร้างหนังสือเสริมการอ่านเรื่อง บ้านโป่งแยงใน : บ้านของเรา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 = Construction of supplementary reading books titling Ban Pong Yang Nai : Our home for grade level 1 students ;Construction of supplementary reading books titling Ban Pong Yang Nai : Our home for grade level 1 students
หัวเรื่อง นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ริม (เชียงใหม่);บ้านโป่งแยงใน
จำนวนหน้า ญ, 115 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา))-- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 77-79
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550