ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สนั่น ศรีกอก
ชื่อเรื่อง ปัญหาการจัดการเรียนการสอนของครูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ใช้หนังสือเรียนชุดพื้นฐานภาษา ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน =
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลำพูน;ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);ภาษาไทย -- แบบเรียน;ครู -- ลำพูน;โรงเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฎ, 125 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 96-99
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2540