ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรรณพร สุภาคำ
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์โดยใช้วิธีสอนแบบโฟร์แมท สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Development of mathematics learning plans entitled application though 4MAT teaching method for Prathom Suksa 6 students
หัวเรื่อง คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา);คณิตศาสตร์ -- แผนการสอน
จำนวนหน้า ญ, 118 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 62-97
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556