ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กรวีร์ ไม้หอม
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายในวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Development of web-based e-Learning courseware in computer subject for Prathom Suksa 4 students
หัวเรื่อง คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่;แบบเรียนสำเร็จรูป;การสอนด้วยสื่อ;ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยท์
จำนวนหน้า ฌ, 80 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม โรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายประถม;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 54-57
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556