ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Kanokporn Sukrongchang
ชื่อเรื่อง Factors influencing smoking behavior among female Chiang Mai University undergraduates = ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษาหญิง ระดับปริญญาตรี
หัวเรื่อง Smoking;Women -- Tabacco use;Women and smoking
จำนวนหน้า xi, 59. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2005
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of English
โน้ต Thesis (Master of Arts (English)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 39-42
ภาษา English
ปีการศึกษา 2005