ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นงคราญ ยันต์ทองอยู่
ชื่อเรื่อง ความพร้อมในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอสารภี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 = Readiness to conduct classroom research of primary school teachers in Saraphi District, the office of Chiang Mai education area 4
หัวเรื่อง วิจัยชั้นเรียน;ครู -- สารภี (เชียงใหม่);โรงเรียนประถมศึกษา -- สารภี (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ญ, 56 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 44-45
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549