ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วันทนี ไชยวัณณ์
ชื่อเรื่อง การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การประดิษฐ์บายศรีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Construction of learning plans on making Bai Sri for prathom suksa 6 students
หัวเรื่อง การเรียนรู้;บายศรีสู่ขวัญ
จำนวนหน้า ก-ซ, 114 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 41-43
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2550