ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศรีไล โชกาเซะ
ชื่อเรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยผู้ปกครองในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ = Learning promotion of Prathom Suksa 6 students by parents in Chiang Mai Municipality Schools ศรีไล โชกาเซะ
หัวเรื่อง การเรียนรู้;การศึกษาขั้นประถมศึกษา -- เชียงใหม่;นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ก-ญ, 125 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 110-112
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548