ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง คนึงนิจ ศิริ
ชื่อเรื่อง ความคิดเห็นของครูและผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Teachers' and parents' opinions about educational institution curriculum of San Kamphaeng Kanta Anuson School, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province คนิงนิจ ศิริ
หัวเรื่อง การศึกษาขั้นประถม -- หลักสูตร;หลักสูตร;โรงเรียน -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ฏ, 137 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [99]-102
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549