ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ภาวินี สุภารัตน์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาแผนการเรียนรู้เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษที่ใช้แล้ว สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 = Development of learning plans on the topic of artifacts from used paper for prathom suksa 3 students
หัวเรื่อง สิ่งประดิษฐ์;กระดาษ;นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
จำนวนหน้า ซ, 83 แผ่น : ตาราง, แผนภูมิ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [45]-47
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549