ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นงนุช ใจคำปัน
ชื่อเรื่อง การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เรื่อง น้ำอ้อยสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 = Development of learning unit titled Nam Oy for sceond grade level students นงนุช ในคำปัน
หัวเรื่อง การศึกษาขั้นประถม -- เชียงใหม่;หน่วยการเรียนรู้;นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่;น้ำอ้อย
จำนวนหน้า ญ, 91 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาประถมศึกษา
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาประถมศึกษา)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [44]-46
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549