ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ชฎาลักษณ์ ปาลี
ชื่อเรื่อง ความต้องการบริการแนะแนวในโรงเรียนของผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนในช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Need for school guidance services of school administrators, education institution committee, teachers, parents, and Grade Level 3 Students at Ban Pongtam School, Chai Prakan District, Chiang Mai Province ชฎาลักษณ์ ปาลี
หัวเรื่อง กระบวนการพัฒนาโรงเรียน;การแนะแนว -- เชียงใหม่;บริการของโรงเรียน;โรงเรียน -- การบริหาร
จำนวนหน้า ซ, 114 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 81-83
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551