ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จารวี ชัยรัตน์
ชื่อเรื่อง ปัญหาและความต้องการบริการแนะแนวของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย
หัวเรื่อง สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง;การแนะแนวการศึกษา -- เชียงราย;นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงราย;โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
จำนวนหน้า ญ, 82 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต การค้นคว้าแบบอิสระ (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 66-68
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2541